top of page

Otázky a odpovědi

Proč nová značka?

Káva Elements byla založena jako odpověď na potřebu po udržitelnější kávě v každodenním konzumu. Káva je jednou z nejvíce ohrožených plodin, a to hlavně díky vzrůstající poptávce a zhoršujícím se podmínkám pro její pěstování. Příčinou je hlavně klimatická změna, která mění podmínky v zemích, kde káva pěstuje. Kávovník je totiž velice citlivý na klima. To má za následek nestabilní podmínky pro zemědělce, deforestraci kvůli poptávce po nové půdě či větší užívání nevhodných, či zdravý nebezpečných hnojiv a pesticidů, které mohou proniknout až do Vašeho šálku. Proto je více kdy jindy dbát na to, odkud káva pochází a jak se pěstuje. To se ale neděje. Více jak 50% kávy v ČR je prodáváno pod značkami hodnocenými tou nejhorší kategorií v rámci udržitelnosti a 30% pod značkami v druhé nejhorší kategorii. Tito výrobci dělají velice málo z hlediska monitoringu svých dodavatelských řetězců a ochrany životního prostředí. Často tak čast jejich produkce pochází z farem spojovaných s otroctví, dětskou prací, nebezpečnými pracovními podmínkami, deforestrací, či užíváním zakázaných chemikálií při pěstování, které snižují výkupní cenu kávy.

Udržitelnější káva, se potom prodává především v menších kavárnách, specializovaných obchodech a pražírnách, a to většinou jako výběrová káva spojovaná s vyšší cenou díky menší produkci, větší variaci druhů, hledání nových chutí a dalších aspektech, které ocení především velicí milovníci kávy. Levnější káva se potom shání mnohem lépe, ale je většinou velice neudržitelná a chuťově ne příliš zajímavá. Naše značkou se problém snažíme řešit a udělat udržitelnou a kvalitní kávu dostupnější. 

backgrounda_edited.jpg
backgrounda_edited.jpg

Káva má být udržitelná. Na obalu ale nejsou žádné známé certifikace. Proč?

Co se týče označování certifikací, tak zde jsme vzali trochu jiný přístup. Certifikací je opravdu mnoho a každá znamená něco jiného, což u zákazníků často vytváří zavádějící dojmy. Navíc v našem případě jsou části našich obalů a káva spojené celkem zhruba s 9 certifikacemi (jako Fairtrade, FSC, Ok Home Compost či Climate Netural) a proto by jejich kompletní zobrazení byl problém. Proto jsme zvolili dvě nová vlastní označení pro ekologickou šetrnost a pro redukci odpadu, které zastřešují ekologickou udržitelnost naší kávy:

icon adj 1.png
icon adj 4.png

Každý rok plánnujeme zveřejnit zprávu s detaily o našich cílech a operacích, abychom podpořili transparentnost toho, co děláme. Naším cílem je vytvořit transparentní značku, držet nejvyšší možné standarty a nechat tak Vaše úsilí s hledáním informací na nás. 

Jak se Váš obal liší od ostatních?

Problémem kávy po světě jsou i obaly. Přestože jsou často označovány jako recyklovatelné, ve většině případů jsou složené z více vrstev, které jsou sice separátně recyklovatelné, ale jejich oddělení pro recyklaci není příliš možné či praktické. Proto téměř vždy končí na skládkách. Na trhu se sice začínají objevovat alternativy, ale ty jsou většinou zaměřené na rozložitelnost, když skončí na skládce. Problémem je nejen materiál, ale také potřeba ventilu pro únik CO2, který upražená kávy vypouští. Bez něj by obal po nějaké době praskl. Náš obal se skládá ze dvou částí. Jedna je recyklovatelná a druhá plně rozložitelná a lze ji kompostovat doma. Vnitřní obal 100% netěsní a proto nepotřebujeme ventil. Stinnou stránkou je ale kratší čas, po který káva vydrží v obalu čerstvá. Kávu proto balíme vždy čerstvou na objednávku a doporučujeme kávu co nejdříve přesypat do vzduchotěsné, neprůhledné nádoby. Naše káva v zrnkové podobě by ale měla vydržet čerstvá zhruba 3 měsíce. Více o obalech najdete v naší sekci "O Elements".

backgrounda_edited.jpg

Jak se Vaše káva liší od ostatních na trhu?

Naše káva je někde mezi tou ze supermarketů a pražíren. Supermarket Vám nabídne výrazně nižší cenu, ale káva je z naprosté většiny případů neudržitelná a méně kvalitní, kvůli její ceně a nákladům na její distribuci a vystavení. Supermarketová káva je také většinou hodně pražená a nabízí většinou jen hořkou, nepříliš zajímavou chuť. V pražírnách naproti tomu dostanete, velice kvalitní kávu, mnohem častěji udržitelnou či transparentně dodávanou. Pražírny ale mají často výrazně dražší kávu a lepší výběr, který je většinou spojený se zkoušením nových chutí a celkovým zážitkem. My nabízíme kávu ve stejné kategorii kvality jako pražírny, ale vydali jsme se cestou jednodušší nabídky, která nám umožňuje nabízet takovou kávu zhruba o 20% levněji, aby byla dostupnější. Kávy jsme vybrali a ozkoušeli tak, aby chutnaly co nejvíce lidem, a mohli držet jejich stabilní chuť pro každou domácnost. Naše káva tedy může sloužit buď jako dostupnější každodenní doplněk pro milovníky zkoušení nových chutí, či jako kvalitnější a udržitelnější náhrada supermarketové kávy pro zákazníky, kteří kávu až tak neřeší a hledají jen nějakou dobrou. 

backgrounda_edited.jpg

Co je Váš "sociální dosah"?

Naším cílem je co nejvíce zlepšovat život znevýhodněným lidem, kteří jsou spjati s naší kávou. Na samém počátku jsou to farmáři, kteří se ve světě potýkají s existenční krizí. Světová cena kávy je dlouhodobě velice nízká a farmáři tak v mnoha případech nejsou schopni svou produkci prodat za cenu, která by alespoň pokryla jejich náklady. Vzhledem k tomu, že v odlehlých oblastech rozvojových zemí, kde se káva pěstuje není příliš alternativ v zaměstnání, mnoho farmářů pěstuje dál kávu pod cenou a čeká na vyšší výkupní cenu, či se dostává do dluhů. Jiní farmáři situaci řeší deforestrací a rozšířením zemědělské plochy, emigrací, pěstováním jiných plodin, používáním chemikálií pro zvýšení produkce. Alternativou pro zemědělce je organická produkce, či fair trade, díky kterým mohou kávu prodat za mnohem vyšší cenu, s tím jsou ale spojené náklady. S pěstováním Fairtrade/bio kávy jim většinou pomáhají kooperativy, které farmáře zaškolují, poskytují jim půjčky či jinou asistenci a především od nich vykupují kávu, která se pak může dostat na pro farmáře jinak nepřístupné západní trhy. My od takových kooperativ kávu vykupujeme a nepřímo tak pomáháme farmářům a životnímu prostředí, které běžný kávový trh pomalu ničí. V budoucnu plánujeme více spolupráce přímo s farmáři a organizacemi, které se věnují lepšímu pěstování kávy.

Naše káva je dále pražena a balena v chráněné dílně v ČR, která nabízí pracovní příležitosti těm, kteří jsou sociálně znevýhodněni. Naším cílem je ukázat, že i prostý nákup běžného produktu může zanechat výraznou pozitivní stopu. V budoucnu chceme tento model integrovat dále a vytvářet více přidané hodnoty pro lidi kolem nás.

backgrounda_edited.jpg
backgrounda_edited.jpg

Co je ekologický inkoust a lepení?

Přesto, že inkoust není úplně běžně zmiňovaný ve spojení s ekologií, běžné inkousty obsahují tzv. těkavé organické látky, které urychlují schnutí inkoustu a mohou představovat risk pro lidi, kteří s nimi pracují, kvalitu vzduchu, či přírodu. Kvůli zvyšující se regulaci těchto látek a popularitě ekologie se nyní objevují alternativy inkoustu, které místo těkavých organických látek obsahují alternativy. Patří mezi ně inkousty na vodní bázi, eko-solventy na bázi sóji či jiných zdrojů či UV tisk. My na obálkách používáme směs inkoustů na vodní bázi a sóji, které umožňují bezpečnější pracovní prostředí a menší stopu na životním prostředí.

Lepidla mohou být také problematická, ať už jejich vlivem na zdraví skrz výpary, či problematickou recyklace - velké množství lepidla u papíru redukuje kvalitu výsledného recyklovaného produktu, či ho dělá nepoužitelným pro zpracování. Proto používáme lepidlo, které patří do skupiny disperzních lepidel, které jsou vhodné pro běžnou práci, i pro děti. Množství lepidla jsem také zmenšili natolik, aby vliv lepidla na recyklaci byl minimální.

bottom of page